درمانگاه شهروند

تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ است
var marker1 =[{"icon":"\/img\/map\/default.png","html":"
\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f<\/div>","group":90,"latitude":"25.2864289","longitude":"60.6545048"}];