بومگردی

بومگردی آژ

مدیریت : آقای عبدالله آژ شماره تماس : 09155458087 آدرس : بندر گواتر مسافت : 100 کیلومتر

بومگردی میحول

مدیریت : آقای سلیمانی شماره تماس : 09155450988 آدرس : کنارک – روستای پزم تیاب مسافت : 57 کیلومتر

بومگردی براز پور

 مدیریت :  آقای قادر براز پور شماره تماس : 09152545240 آدرس :  بندر گواتر مسافت : 97

بومگردی پرهیزگار

مدیریت : آقای احسان پرهیزگار شماره تماس : 09159950921 آدرس : روستای بریس مسافت : 66

بومگردی رمین

مدیریت : آقای اسحاق پرداخته شماره تماس :  09035431186 آدرس : چابهار روستای رمین مسافت :  15

اقامتگاه سنتی در بلوچ

مدیریت :آقای شهنوازی شماره تماس : 09356440000 آدرس : چابهار منطقه آزاد –روستای آپکان مسافت : 14

بومگردی بی‌بی گل

مدیریت :آقای سگاری شماره تماس : 09159507044 آدرس : چابهار – روستای تیس مسافت :  6

بومگردی آباد

مدیریت :  آقای زهیر آباد شماره تماس  :  09159469895 آدرس :  کنارک – روستای پزم تیاب مسافت  :  57

بومگردی بلوچزاده

 مدیریت :  آقای بلوچزاده شماره تماس : 09159467004آدرس : کنارک – روستای کهیر هوتان مسافت :  79

بومگردی تیاب مکران

 مدیریت :  آقای علی زبرجد شماره تماس : 09159459056آدرس : کنارک – بندر تنگ مسافت :  104

تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ است