آب و هوای چابهار

چابهار شهر همیشه بهار

شهر بندري چابهار با مساحتي قريب به 17150 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 220 هزار نفر در استان سيستان و بلوچستان و جنوبي ترين نقطه شرق كشور، در مجاورت درياي عمان در نزديكترين فاصله با آبهاي آزاد جهان يعني اقيانوس هند قرار گرفته و تنها بندر اقيانوسي ايران است. موقعيت خليج در اين بندر و همچنين وجود آبهاي عميق و بريدگيهاي طبيعي، فضايي مناسب را براي اسكله هاي با عمق زياد و مختصات لنگرگاهي مطلوب جهت پهلوگيري كشتي هاي عظيم اقيانوس پيما فراهم ساخته به طوري كه اين بندر از قابليت تبديل شدن به مگاپورت برخوردار ميباشد. به بيان ديگر چابهار دروازه ترانزيت شرق ايران و يك منطقه استراتژيك براي توسعه صنعت ترانزيت محسوب ميشود. اين ويژگي ممتاز در ديگر مناطق ساحلي جنوب ايران و حتي كشورهاي حاشيه خليج فارس ديده نميشود. بنابراين بسيار حائز اهميت است كه موقعيت جغرافيايي ايران و جنوب شرق كشور به ويژه بندر چابهار را از منظر منافع ملي نگريسته تا در گستره مبادلات تجاري با استفاده از استعدادهاي طبيعي منطقه و پتانسيل ايجاد شده توسط سازمان منطقه آزاد چابهار، ارتباطات اقتصادي با كشورهاي همسايه و نيز كشورهاي آسياي ميانه را تقويت نموده و در نهايت اهداف عاليهاي چون محروميت زدايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، حضور در بازارهاي جهاني، ايجاد اشتغال مولد، صادرات محصولات صنعتي و ارائه خدمات عمومي (ماده يك قانون چگونگي ادارهي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران) را محقق سازيم.

خنکترین زمان در چابهار چه زمانی است ؟

بر اساس اعلام نظر محققان سازمان ملل در زمينه حمل و نقل بين المللي، حدود نيمي از حمل و نقل جهان، ميان خاوردور با ساير نقاط دنيا انجام ميشود.
از مجموع سه كريدور حمل و نقل جهاني كه كارشناسان سازمان ملل براي اين امر پيش بيني كرده اند، دو كريدور از ايران مي گذرد و چابهار جنوبي ترين نقطه كريدور شرقي – غربي جهان ميباشد. اين كريدور از «دروازه ابريشم» در چين آغاز ميشود و قلب اقتصاد اين كشور يعني استان كانتون را تغذيه كرده و به سرزمين آسياي جنوب شرقي ميپيوندد و پس از طي اين مسير وارد هندوستان شده و با پوشش مهمترين شهرهاي اين ناحيه مانند كلكته، ناكپور، جايپور، حصيرآباد، كراچي و بن قاسم به چابهار ميرسد.

رطوبت در شهر به چه میزانی است ؟‌

بنا به نظر كارشناسان بندر چابهار، محل تلاقي دو كريدور ترانزيتي مهم جهان به نامهاي شمال – جنوب و شرق – غرب قرار گرفته است كه اين امر از مهمترين مزيت هاي محور شرق كشور مي باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ است