بومگردی

بومگردی تاسه

 مدیریت :  آقای دوست‌محمد تاسه شماره تماس : 09159451830 آدرس : کنارک روستای درک مسافت :  153

بومگردی اسحاقی

 مدیریت :  آقای عظیم اسحاقی شماره تماس : 09153452080 آدرس : کنارک – روستای درک مسافت :  153

بومگردی افشین

 مدیریت :  آقای افشین تاسه شماره تماس : 09154420087آدرس : کنارک – روستای درک مسافت :  153

بومگردی عمران

 مدیریت :  آقای عمران تاسه شماره تماس : 09156777582آدرس : کنارک – روستای درک مسافت :  153

بومگردی فاروق

 مدیریت :  آقای فاروق تاسه شماره تماس : 09152118084آدرس : کنارک – روستای درک مسافت :  153

بومگردی شهسوارزهی

 مدیریت :  آقای مراد شهسوارزهی شماره تماس : 09155462080آدرس : کنارک- روستای درک مسافت : 

بومگردی نظیر رهبر

 مدیریت :  آقای نظیر رهبر شماره تماس : 09151450404 آدرس : دشتیاری – روستای عورک مسافت : 83

بومگردی شجره

 مدیریت :  آقای شجره شماره تماس : 09159905475آدرس : باهوکلاتمسافت :  105

تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ است